Vì sao bạn sử dụng Thả Tim Online

Ứng dụng thả tim tăng tương tác tuyệt vời cho chính Facebook của bạn

Giải pháp của Thả Tim Online

Khách hàng nói về chúng tôi

Bảng giá Thả Tim Online

Bảng giá dành cho khách hàng sử dụng hệ thống Thả Tim Online

 • Basic

  50.000 đ

 • Sử dụng 1 Tháng

 • Tự động Like toàn bộ bạn bè

 • Tương Tác Online

 • Bảo mật tài khoản tuyệt đối

 • Hỗ trợ & hướng dẫn khi sử dụng

 • Gold

  150.000 đ

 • Sử dụng 3 tháng

 • Tự động Like toàn bộ bạn bè

 • Tương Tác Online

 • Bảo mật tài khoản tuyệt đối

 • Hỗ trợ & hướng dẫn khi sử dụng

 • Advanced

  300.000 đ

 • Sử dụng 6 Tháng

 • Tự động Like toàn bộ bạn bè

 • Tương Tác Online

 • Bảo mật tài khoản tuyệt đối

 • Hỗ trợ & hướng dẫn khi sử dụng

Về Chúng tôi